Rok 2017 je trochu jiný, než předchozí léta. I když chceme jet opět do Afriky, náš výjezd, pokud se nic nezmění, proběhne až v listopadu.Tentokráte bychom měli vyrazit do Jižního Súdánu, kde bychom měli stavět zeď kolem pozemku. Informace jsou zatím strohé a tak nevíme, zda je to pozemek školy nebo...

Read More...

16. listopadu se náš tým vrátil z misijní cesty do Malawi. Výsledkem je nákup 17 koz a rozdali jsme více jak 50 brýlí těm, kdo to potřebovali.

Listopadová cesta byla již druhá v tomto roce do této krásné leč chudé africké země. Našim úkolem bylo jednak kázání a vyučování v místních sborech, ale n...

Read More...

V době od 28. dubna do 10. května se uskuteční další cesta do malé africké země Malawi. Opět chceme podpořit práci se sirotky a povzbudit místní křesťany v jejich práci.

Během minulé cesty jsme vyšetřili zrak přibližně 200 lidem a rozdali asi stovku brýlí, které jsme sebou přivezli. Tyto brýle poc...

Read More...