Nedělní bohoslužba

Jsme přesvědčeni že nedělní bohoslužba by měla být speciálním časem v týdnu každého křesťanského společenství. Proto usilujeme o to, aby každá neděle byla časem setkání s Bohem i s lidmi.

Srdečně vítáme všechny příchozí, můžeme společně strávit nedělní odpoledne, ať už povídáním, modlitbami, chválami, poslechem duchovního slova. Mohou se tak dozvědět více o Bohu a jeho záměrech a také a o tom, čemu věříme, co děláme a proč.

Nedělní bohoslužba začíná v 16.00. Scházíme se v modlitebně na adrese Kollárova 7, Hustopeče.

Přijďte.