Nedělní bohoslužba

Jsme přesvědčení, že nedělní bohoslužba by měla být speciálním časem v týdnu každého křesťanského společenství. Proto usilujeme o to, aby každé neděle byla časem setkání s Bohem i lidmi.

Vítáni jsou všichni lidé, kteří chtějí přijít a strávit s námi nedělní dopoledne s modlitbami, chvalami a při naslouchání Božímu slovu či se dozvědět více o Bohu a o tom, čemu věříme a co děláme.

Nedělní bohoslužba začíná v 16.00. Scházíme se v modlitebně na adrese Kollárova 7, Hustopeče.

Přijďte.