Jako sbor jsme součástí Apoštolské církve, a patříme do Jihomoravské oblasti, kde blízce spolupracujeme se sbory v našem regionu. Z mezinárodního hlediska jsme součástí letničního hnutí, které dnes čítá přes 800 milionů věřících.

Náš příběh

Náš sbor v Hustopečích začal působit již v roce 1986, kdy se k církvi začali přidávat věřící lidé z okolních vesnic, kteří svůj duchovní domov nalezli ve sboru AC Břeclav. Po roce 1989 se otevřely nové možnosti a bratrů a sester přibývalo. To byl důvod ke vzniku sboru v Hustopečích. Intenzivní práce začaly v roce 1991 pod hlavičkou břeclavského sboru a v roce 1994 začaly první samostatné bohoslužby v Domě dětí a mládeže. 1. 4. 1996 byl oficiálně ustanoven sbor AC Hustopeče.

Po 10 letech nám Bůh požehnal vlastní budovou, kterou jsme zrekonstruovali. Může se zdát, že nevypadá jako typický kostel, ale našim základním principem je účelnost. Stala se základnou pro mnoho našich aktivit a umožňuje široké využití. V roce 2015 jsme se rozhodli vybudovat nový sál pro bohoslužby. Stavba byla dokončena a slavnostně otevřena v dubnu 2016. Tento nový sál nabízí místo pro asi 80 lidí. Své místo zde mohou najít všechny generace. Pracujeme s dětmi, mládeží i seniory.

Naše bohoslužby jsou srozumitelné, poutavé a otevřené pro každého. Děti mají během bohoslužby svůj program. Během týdne máme setkání mládeže, dorostu, biblické hodiny a další zajímavé programy. Pořádáme též víkendové pobyty a tábory. Spolupracujeme s organizacemi jako je ACET (prevence nemoci AIDS), Royal Rangers (práce s dětmi) Teen Challenge (pomoc drogově a jinak závislým) a dalšími. V roce 2011 se nám podařilo navázat hlubší spolupráci se sociálním odborem města Hustopeče a tak se zapojit do pomoci sociálně slabým rodinám. Z této spolupráce se rozvinuly například projekty Zářící oči a Malování na penzionu nebo půjčování pomůcek pro hendikepované (například invalidních vozíků, schodolezu apod.) Od roku 2012 pracujeme se skupinou neslyšících. Od února 2018 nabízíme také Potravinovou pomoc těm, kdo se ocitli v nouzi.

Naším cílem je milovat a uctívat Ježíše Krista a Jemu sloužit. Naším posláním je hlásat evangelium nevěřícím lidem v našem městě i okolí. Nechceme jen naplňovat náboženské potřeby člověka, ale chceme být církví, která nezkamení v jedné formě.Chceme být živou církví, pohotově reagující na aktuální dění ve společnosti. Naší touhou je, aby se Boží slovo mohlo skrze nás šířit i v okolních vesnicích a městech. Usilujeme o to, aby i zde lidé poznali Boží lásku a mohli zakusit Boží milost.