Od roku 2006 spolupracujeme s misijní organizací Nehermie. V současné době podporujeme 2 děti v Etiopii. Cílem naší pomoci je zajistit dětem kvalitní základní vzdělání, a tím pádem i lepší perspektivu při studiu na střední, případně vysoké škole a poté snazší uplatnění na trhu práce. Celý projekt má přímou návaznost na místní společenství církve v Kofele a je zaštítěn církví Ethiopia Mulu Wongel Amagnoch Church.