Křest 13. prosince 2020

Máme velkou radost z toho, že pro vyznání víry skrze vodní křest se rozhodla Jana a Daniel. Před samotným křtem se oba sdíleli se svojí osobní cestou k Bohu. Na základě jejich vyznání jsme je pokřtili biblickým způsobem, tj. ponořením do vody a vyprošovali pro ně další požehnání. Na místě samém pak zazněla i zaslíbení a proroctví, které přinesl František Apetauer. Kéž oba provází milost a pokoj Boží.

Jana

dan

modlitby

Next Post Previous Post