Misie

Pracovní výjezdy do Afriky

Součástí naší misie jsou pracovní výjezdy do Afrických zemí. Při těchto výjezdech budujeme školy, dětské domovy a různá vzdělávací zařízení. Naše výjezdy jsou koncipovány od 10 dnů do tří týdnů. Pracovní týmy jsou většinou čtyřčlenné.

Při minulých výjezdech jsme mj. stavěli tři třídy v Masajské stepi, budovali ubytování pro pracovníky v dětském domově v Morogoro v Tanzanii, nebo obvodovou zeď kolem budoucího školního střediska v Džubě v Jižním Súdánu. Také jsme strávili tři týdny výstavbou GO centra v Chipatě v Zambii.

Máte-li zájem o další informace nebo zvažujete svou účast na některém z našich výjezdů, neváhejte nás kontaktovat.