Misie

Naši bratři, Karel Fridrich a Jan Gavlík rok co rok cestují do Afriky, aby podpořili misijní práci mezi místními lidmi. Jejich pomoc je vždy postavena na stavební práci (Honza je stavební inženýr a Karel má se stavbami mnoho zkušeností) a vytváření přátelských vztahů s tamními křesťany. Bratři za sebou mají cesty do Tanzanie, Zambie, či Jižního Súdánu, které se uskutečnnili ve spolupráci s Nadačním fondem Nehemia.

Nyní se snažíme jako sbor, skrze práci našich bratrů, podpořit zvěstování evangelia a sociální pomoci ve státě Malawi. Bratři v červnu 2017 navštívili malou vesnici Chapananga (John Village), kde se místní křesťané starají o spoustu sirotků. V čase stráveném s místními lidmi mohli Karel a Jan poznat nejen obětavé a pracovité bratry, ale také velikost úkolu, který před nimi leží.

Situace v Malawi

Hlavní osobou této práce je pastor Keyason Manjolo, který od roku 2000 založil desítky sborů, z nichž každý má kolem desítky až stovky členů. Důležitou prací těchto sborů je péče o děti bez rodičů. Sám Keyason vyrůstal jako sirotek, proto má k těmto dětem dost blízko. Postupně vzniklo 15 center, kde je soustředěna péče o sirotky. Celkem se starají o více jak 300 dětí. Pastor Keyason se všem těmto sborům věnuje osobně. Potřebuje však vybudovat strukturu a systém, jenž by umožnil rozvoj každého z těchto sborů bez závislosti na jedné osobě. Dále jednotlivá centra potřebují zajistit ubytování pro sirotky získat dobytek, který by jim pomohl s obživou. Nemají však prostředky ani na ubytování, ani na dobytek.

V květnu 2018 přivezl pastor spolu s evangelickou farářkou do Malawi peníze, za které se koupilo auto. To umožňuje snadnější dopravu a šetří peníze za najímání dopravy. Při návštěvě v listopadu 2018 tým pastora Fridricha zakoupil 17 koz a přivezl několik set brýlí. Během pobytu český tým měřil lidem zrak a na základě vyšetření rozdávali přivezené brýle. Součástí finanční podpory byla sbírka na podporu několika studentů a jejich studia.

Další výjezd do Malawi je plánovaný na květen 2019. Součástí našeho týmu je i profesionální optik, žena, která se v oblasti vyšetření zraku pohybuje celý svůj profesní život. Její účast dává záruku, že projekt brýlí a vyšetření zraku bude na velmi vysoké úrovni.

Jak pomoci?

  • Na prvním místě pastor Keyason potřebuje moudrost, jak se dobře starat o sbory a sirotky. Proto se můžete modlit, aby Pán dal moudrost do celé práce jak v Chapananga (John Village), tak i v ostatních centrech.
  • 6. března zasáhly oblast Chikwawa silné deště a způsobili záplavy. Tisíce lidí jsou bez přístřeší. Rádi bychom podpořili obnovu takto zničené oblasti finanční sbírkou.
  • Leží nám na srdci služba sirotkům a jejich vzdělání. Hledáme způsoby, jak pomoci ve výstavbě školy v oblasti Chapananga.
  • Modlete se s námi, abychom měli moudrost, jak podpořit práci pastora Keyasona a jejich organizace. Pokud chcete jakkoliv podpořit naši práci, můžete nás kontaktovat na emailu: hustopece(zavinač)apostolskacirkev.cz nebo telefonicky na čísle 604 868 819. Finanční dary lze zaslat na účet: 86-1853740267/0100