Rok 2017 je trochu jiný, než předchozí léta. I když chceme jet opět do Afriky, náš výjezd, pokud se nic nezmění, proběhne až v listopadu.Tentokráte bychom měli vyrazit do Jižního Súdánu, kde bychom měli stavět zeď kolem pozemku. Informace jsou zatím strohé a tak nevíme, zda je to pozemek školy nebo...

Read More...