• BOHOSLUŽBY: Neděle 9.00
 • Kollárova 7, Hustopeče
 • AC Hustopeče

  Vše nejlepší v roce 2016

  Tak je to tady. Vstupujeme do dalšího roku, a to roku 2016. Ten minulý byl pro náš sbor klidný a požehnaný. Sice nepřinesl nic výjimečně nového, ale i přesto jsme vnímali Boží přítomnost. Byl to Hospodin, kdo nás chránil na misijním výjezdu do Zambie, byl to Hospodin, kdo nám žehnal ve výstavbě nového sálu. Byl to Hospodin, kdo nám pomáhal v našich každodenních starostech. Někteří odmaturovali a úspěšně se dostali na vysoké školy. Jiným se narodilo dítě a jiní jsou v očekávání nového potomka. Za to všechno patří Bohu chvála.

  Rok 2016 bude výjimečný. Především proto, že je to rok, kdy si připomínáme 20 let od ustanovení sboru. Jeho zvláštnost bude dána i tím, že chceme spolu s oslavami otevřít novou část naší modlitebny, nový sál s daleko větší kapacitou. Naší touhou je, aby mohl sloužit nejen nám při bohoslužbách, ale také lidem v našem městě. Opět plánujeme pracovní misijní výjezd do některé z Afrických zemí. Uvidíme, kam nás Bůh povede letos.

  S přáním Božího požehnání v roce 2016

  přeje za sbor AC Hustopeče

  Karel Fridrich
  pastor sboru