• BOHOSLUŽBY: Neděle 9.00
  • Kollárova 7, Hustopeče
  • AC Hustopeče

    Noc kostelů

    Jako každý rok i letos se náš sbor zapojuje do Noci kostelů. Našim přáním je otevřít naši modlitebnu i pro ty, kdo nejsou pravidelnými návštěvníky našich bohoslužeb.Pro ně je připraven,  kromě prohlídky budovy i bohatý doprovodný program spojený s občerstvením.

    Celý program je k dispozici na stránkách Noci kostelů: