• BOHOSLUŽBY: Neděle 9.00
 • Kollárova 7, Hustopeče
 • AC Hustopeče

  Podpora Malawi

  Naši bratři, Karel Fridrich a Jan Gavlík rok co rok cestují do Afriky, aby podpořili misijní práci mezi místními lidmi. Jejich pomoc je vždy postavena na stavební práci (Honza je stavební inženýr a Karel má se stavbami mnoho zkušeností) a vytváření přátelských vztahů s tamními křesťany. Bratři za sebou mají cesty do Tanzanie, Zambie, či Jižního Súdánu, které se uskutečnnili ve spolupráci s Nadačním fondem Nehemia.

  Nyní se snažíme jako sbor, skrze práci našich bratrů, podpořit práci zvěstování evangelia a sociální pomoci ve státě Malawi. Bratři v červnu 2017 navštívili malou vesnici Chapananga (John Village), kde se místní křesťané starají o spoustu sirotků. V čase stráveném s místními lidmi mohli Karel a Jan poznat nejen obětavé a pracovité bratry, ale také velikost úkolu, který před nimi leží.

  Situace v Malawi
  Hlavní osobou této práce je pastor Keyason Manjolo, který od roku 2000 založil 15 sborů, z nichž každý má kolem 200–300 členů. Důležitou prací těchto sborů je péče o děti bez rodičů. Sám Keyason vyrůstal jako sirotek, proto má k těmto dětem dost blízko. Při každém sboru je ustaveno centrum péče o sirotky. Celkem se starají o více jak 300 dětí. Pastor Keyason se všem těmto sborům věnuje osobně. Potřebuje však vybudovat strukturu a systém, jenž by umožnil rozvoj každého z těchto sborů bez závislosti na jedné osobě. Dále sbory potřebují zajistit ubytování pro sirotky získat dobytek, který by jim pomohl s obživou. Nemají však prostředky ani na ubytování, ani na dobytek. V květnu 2018 jsme přivezli do Malawi peníze, za které jsme koupili auto. To jim umožní snadnější dopravu a ušetří peníze.

  Jak pomoci?
  Na prvním místě pastor Keyason potřebuje moudrost, jak se dobře starat o sbory a sirotky. Proto se můžete modlit, aby Pán dal moudrost do celé práce jak v Chapananga (John Village), tak i v ostatních centrech.
  Modlete se také za to, aby Pán naplnil materiální potřeby služby sirotkům.
  Modlete se s námi, abychom měli moudrost, jak podpořit práci pastora Keyasona a jejich organizace.
  Je možné přispět i finančně na podporu této práce.

  Další výjezd do Malawi je plánovaný na listopad. Chtěli bychom přivézt peníze na podporu 14 středoškolských studentů. Na středních školách se v Malawi musí platit školné.