• BOHOSLUŽBY: Neděle 9.00
 • Kollárova 7, Hustopeče
 • AC Hustopeče

  Misie

  Náš sbor se účastní nejen činností v Hustopečích a jejich bezprostředním okolí, ale cítíme i Boží povolání účastnit se Velkého poslání za hranicemi ČR. V současné době se věnujeme dvěma projektům v Africe.

  Podpora Malawi
  Pomoc místním křesťanům v Malawi.

  Pracovní výjezdy a projekty
  Pracovní projekty v Africe nás zatím zavedli do Tanzánie, Zambie a Jižního Súdánu.