• BOHOSLUŽBY: Neděle 9.00
  • Kollárova 7, Hustopeče
  • AC Hustopeče

    Jedeme do Afriky, ….

    Již po třetí vyráží naše pracovní skupina do Afriky. Letošním úkolem je výstavba bytů v Tanzanii. Afrika je krásná a kdo tam byl, mi jistě potvrdí, že ho, přes různá úskalí a nepohodlí návštěva tohoto kontinentu, nějakým způsobem ovlivní. Nás ovlivnila natolik, že se tam rádi vracíme a toužíme se znovu setkat s lidmi, kteří jsou vděčni za naši pomoc. Náš sbor je sice malý, ale nechceme rezignovat na Velké poslání, které nám říká, že máme jít do celého světa. Našim příspěvkem je tedy alespoň pracovní pomoc misionářům, kteří tráví v Afrických zemích celá léta. Budeme rádi, když nás budete od 14.6. do 1.7.2016 sledovat na sborovém Facebooku – pokud bude v Tanzanii dostatečné internetové připojení.