• BOHOSLUŽBY: Neděle 9.00
 • Kollárova 7, Hustopeče
 • AC Hustopeče

  Čemu věříme

  Věříme,

  1. že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím
  2. že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý
  3. že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života
  4. v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě
  5. v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci

   

  Celé vyznání víry Apoštolské církve.