• BOHOSLUŽBY: Neděle 9.00
  • Kollárova 7, Hustopeče
  • AC Hustopeče

    20 let sboru

    Začátkem dubna si připomeneme 20. výročí od založení sboru AC Hustopeče. U příležitosti tohoto dne chceme také otevřít náš nový bohoslužebný sál. Díky Boží milosti jsme mohli od září stavět: Zdá se to až nemožné, ale na konci února jsme položili koberec a osadili světla. Ale sbor není jen budova. Sbor jsou na prvním místě lidé. Za těch 20 let se jich v našem sboru pár vystřídalo. Někteří vyrostli a oženili se či vdali. Někteří zůstali ve sboru a jiné se přestěhovali na jiná místa. Rádi bychom se, aby při této příležitosti, alespoň s  některými opět viděli a popovídali si. Proto vás zveme, abyste se přišli s námi radovat.